شاید برایتان معنای پنومونیت حساسیتی کمی سنگین باشد. این واژه به ریه کارگران معادن ذغال سنگ و ریه کشاورزان برمی‌گردد.

بنظر شما افراد سیگاری بیشتر در معرض پنومونیت حساسیتی هستند یا غیرسیگاری‌ها؟


برای مشاهده پاسخ این سوال اینجا کلیک کنید.