نمیدونم ما درس میخوندیم یا بچه‌های این دور و زمونه؟ اون وقتا ما هم صبح میرفتیم مدرسه هم عصر. چند سالیم که فقط صبح میرفتیم، 5شنبه‌ها تعطیل نبودیم! حالا بچه ها زور میزنن یک نوبت میرن کلاس، 5شنبه‎ها تعطیلن، بین التعطیلی دارند در حد 3شنبه تا جمعه!

قبل از عید هم شاد بودیم هم ناراحت! شاد بودیم که میریم تعطیلات؛ بجای 29-ام خوشحال بودیم که 28-ام دیگه نمیریم؛ البته اگر بچه‌ها میتونستن معلما رو راضی کنن که 28-ام نیان!  ناراحت که چیکار کنیم با تکلیف عید. وقتی خیلی بچه بودیم از روی کل کتاب فارسی و علوم و ریاضی باید هر درسو چندباری مینوشتیم! نمیدونم ما کند ذهن بودیم یا معلما ما رو استثنایی میدیدن. حالا بچه‌ها عید دارن در حد باقلوا... از 25 اسفند که نمیرن تا 17 فروردین. وزیر آموزش و پرورش که لطفش برای بچه‌ها زیاد شده میگه تکلیف عیدو حذف کردیم که به بچه ها و خونواده ها بیشتر خوش بگذره!

بالاخره یه روز صبح، خودم دم در وزارت خونه آموزش و پرورش آتیش میزنم تا بفهمند که نه الان، که از روزگار خیلی قدیم نسل سوخته بودیم...