این واژه مخفف Systemic Inflammatory Response Syndrome است. یکی از علل بروز نارسایی چند ارگانی محسوب می‎شود. عمدتا عفونت را به عنوان علتی برای بروز SIRS می‌دانند اما علل استریل مانند پانکراتیت و تروما هم میتوانند ایجاد SIRS بکنند.

تلفظ این واژه sirz است نه sirs.