هپاتیت C از روش پوستی منتقل می‌شود. در این روش تزریق خون، تزریق مواد مخدر توسط معتادین تزریقی عاملی برای ابتلاست. در حقیقت مهمترین روش انتقال را تزریق مواد مخدر می‌دانند.

بنظر شما بجز مواد مخدر چه روشهای دیگری برای آلودگی وجود دارد؟

آیا تماس پوستی با سوزن آلوده چه میزان خطر برای انتقال دارد؟

آیا جنین از مادر مبتلا به هپاتیت C  آلوده می شود؟

برای یافتن پاسخ این سوالات اینجا کلیک کنید.