دختره 22 سالشه برای بار دوم خودکشی کرده. می‌پرسم: "برای چی خودکشی کردی؟"

می‌گه:"می‌خام از شوهرم جدا بشم اما خانوادم مخالفن"

می‌گم:"خب چرا باهاشون صحبت نمیکنی...؟ خودکشی که راهش نیست!"

می‌گه:"دکتر اینا حرف حالیشون نمیشه! زبونم مو درآورد بس که بهشون گفتم این مرتیکه رو نمیخام..."

دیدم داره آمپرش می‌زنه بالا و حالا کم مونده منم به زبون نفهمی متهم کنه. گفتم:"خب دفعه قبل برای چی خودکشی کردی؟"

گفت:"میخاستم با همین شوهرم ازدواج کنم اما خونوادم مخالف بودند..."

دیگه چیزی نپرسیدم!