ادرار بیماری قرمز است. از کجا میتوان فهمید که این ادرار قرمز خون است یا میوگلوبین؟

برای دریافت پاسخ این سوال، اینجا کلیک کنید.