استامینوفن در اشکال خوراکی، شیاف و وریدی در دسترس است. دارویی که به عنوان یک OTC شناخته شده و عاملی برای مسمومیت کبدی در دنیاست. بیشترین علت پیوند کبد در انگلیس ناشی از این داروست. خوشبختانه این دارو در ایران بیماران کمی را به کام نارسایی کبدی و نیاز به پیوند کبدی رسانده است. علت این پدیده یا در سیستم متابولیسمی ایرانیان و یا کیفیت پائین استامینوفن در ایران می‌باشد! در هر صورت چه بخواهیم و چه نخواهیم این دارو در ایران رایج است و عامل بسیاری از مسمومیت‌هاست.

برای آشنایی با استامینوفن اینجا کلیک کنید.