داروهای ضدالتهابی غیر استروئیدی

روزنامه فرهنگ آشتی 12 تیر

هفته قبل در مورد داروهای استروئیدی صحبت شد. اثرات استروئیدها به خصلت ضد التهابی آنها باز میگشت. عنوان شد که دسته دیگری از داروها نیز وجود دارند که دارای چنین خصلتی هستند. این دسته دارویی دارای ساختمان و عملکردی متفاوت از استروئیدها بوده اما دارای خصلت ضدالتهابی میباشند. این گروه دارویی بدلیل عوارض کمتر بوده و بیشتر از استروئیدها تجویز میشوند. داروهایی همچون ایبوبرفن(بروفن)، دیکلوفناک، ایندومتاسین، پیروکسیکام، مفنامیک اسید از این دسته دارویی هستند.این داروها بسرعت از دستگاه گوارش جذب شده و در کبد دچار دگرگونی شده و در ادرار و مدفوع دفع میشوند

ادامه مطلب...