در مورد زخم‌های معده موارد جالبی وجود دارد که شاید کمتر پزشکان از آن مطلع هستند و یا کمتر مورد توجه قرار می‌گیرد. 

آیا می‌دانید که با وجودی که هلیکوباکتر پیلوری در معده مستقر است میتواند عاملی مهم برای بروز زخم در دوازدهه باشد؟