در مورد زخم‌های معده موارد جالبی وجود دارد که شاید کمتر پزشکان از آن مطلع هستند و یا کمتر مورد توجه قرار می‌گیرد. به فرض می‌دانید که میزان اسید معده در زخم‌های معدی کاهش دارد بجز در مورد زخم‌هایی که در 3 سانتیمتری پیلور رخ می‌دهند؟