صداهای قلبی که معروف به S1 و S2 هستند در فیلمی آموزشی نشان داده شده‎‌اند. این فیلم برای افرادی که آَنایی با صداهای قلبی ندارند مفید است. شاید برای گروه پزشکانی که دوره اینترنی را گذرانده باشند تکراری باشد.

برای دانلود فیلم اینجا کلیک کنید.