فیلمی آموزشی درباره آنافیلاکسی وجود دارد که علل، وقایع بروز کننده در طی آن را در یک دقیقه توضیح میدهد.

برای دانلود فیلم اینجا کلیک کنید.