مصرف الکل در ایران رو به افزایش است اما به دلیل تابو بودن آن نه مردم و نه مسوولین توجه واقعی به آن نمیکنند و ترجیح میدهند که این تابو به زندگی مخفیانه خود ادامه دهد و زمانی تصمیم به انجام کاری برای آن برمی‌آیند که دیگر برای خودش درختی تنومند شده و قطع آن کار راحتی نیست. همین مشکل درباره ایدز نیز رخ داد.

اما مصرف الکل یکسوی تراژدی است و سوی دیگر آن ترک الکل است. نشانگانی باید تعدادی علامت عمومی و غیراختصاصی که گاهی حتی به ذهن پزشک نیز خطور نمی‌کند که میتواند ناشی از ترک الکل باشد. عدم توجه به این اپیدمی در حال گسترش میتوند فجایع فراوانی را به همراه داشته باشد.

برای اشنایی با این سندروم فیلمی 1 دقیقه برای دانلود آماده می‌باشد. برای دانلود کافیست تنها اینجا کلیک کنید.