اگر در فردی احتمال PE میرود باید میزان خطر را برآورد کرد و بر اساس آن اقدام به درخواست آزمایش و رادیولوژی داد.

اینجا باید در ابتدا تعیین کرد که خطر آمبولی ریه زیاد است یا نه.

متغیر بالینی(عامل خطر)

امتیاز

علایم و نشانه DVT

3

احتمال تشخیص دیگر کمتر از آمبولی ریه

3

ضربان قلب بیش از 100

1.5

بی حرکتی برای بیش از 3 روز؛ جراحی در یکماه(4 هفته) گذشته

1.5

سابقه قبلی آمبولی ریه یا DVT

1.5

هموپتیزی

1

سرطان

1

اگر امتیاز بالای 4 باشد، احتمال برای آمبولی ریه زیاد است.

بر اساس این احتمال به چارت زیر مراجعه کنید:

 

برای بررسی تصویربرداری از الگوریتم زیر استفاده می‌شود:

 

برگرفته شده از کتاب هاریسون چاپ 2012، فصل 262