کتاب "رویکرد پیش بیمارستانی به بیماران اورژانس" ترجمه‌ای است از کتاب "Medical stadies for the paramedic". این کتاب مناسب برای پزشکان و پرستارانی است که در تماس با بیماران در فیلد حادثه و یا بعد از آن در اورژانس بیمارستان هستند. این کتاب در دو جلد ترجمه شده است.

جلد اول کتاب به بیماران داخلی و جلد دوم به بیماران ترومایی می‌پردازد.

 


برای مشاهده کتاب‌های دیگر اینجا کلیک کنید.