این شکستگی دومین شکستگی شایع در مچ دست بعد از شکستگی استخوان اسکافوئید است. برای اشنایی با گرافی شکستگی در این شکستگی مچ دست از گرافی Lateral استفاده شده است.

در ابتدا به گرافی لترال نرمال پرداخته می‌شود:

در گرافی لترال شکستگی به وضوح دیده می‌شود:

 برای مشاهده گرافی‌های قدامی اینجا کلیک کنید.