آیا میدانید که چاقی در زنان عامل خطر مستقلی برای آسم است؟ بنابراین زنان برای پیشگیری از آسم بهتر است همانند دوری از حیوانات، هوای آلوده، گیاهان حساسیت‌زا، اندکی هم به فکر چاقی و اضافه‌وزن باشند.

برگرفته‌شده از کتاب هاریسون چاپ 2012، فصل 254