آیا میدانید که برخلاف تصور عامه که آسم پیشرفت می‌کند، آسم پیشرفت ندارد؟ افراد با بیماری خفیف به سمت شدید نرفته و افراد دچار بیماری شدید از ابتدا دارای بیماری شدیدی بوده‌اند. اگر رژیم دارویی، غذایی و تماس با محیط مستعد کننده آسم را بیماران مبتلا رعایت نکنند دچار افزایش حملات و شدت بیماری می‌شوند که از عدم رعایت نشأت می‌گیرد تا افزایش شدت بیماری.

برگرفته‌شده از کتاب هاریسون چاپ 2012، فصل 254