آیا میدانید که برای پایدار نبودن آسم شغلی باید در ظرف 6 ماه از تشخیص آسم، بیمار نیازمند ترک شغل است تا آسمش برقرار نماند؟

برگرفته‌شده از کتاب هاریسون چاپ 2012، فصل 254