آیا میدانید که برخلاف قبل که معتقد بودند باید برای کنترل آسم از محرک‌ها دوری کرد، فعلاً دیدگاهی ایجادشده که می‌گوید باید دوز داروهای بیمار را تغییر داد.

برگرفته‌شده از کتاب هاریسون چاپ 2012، فصل 254