آیا میدانید نوعی از آسم وجود دارد که ناشی از رعد و برق است؟ در این نوع آسم بیمار پس از رعد و برق و طوفان دچار حمله می‌شود. احتمالاً وجود ذرات ناشی از گرده گیاهان در بروز حمله آسم نقش دارد.

برگرفته‌شده از کتاب هاریسون چاپ 2012، فصل 254