آیا میدانید که بسیاری از افراد آسمی با خندیدن دچار تنگی نفس و حمله می‌شوند؟

برگرفته‌شده از کتاب هاریسون چاپ 2012، فصل 254