آیا میدانید که تعدادی از بیماران آسمی به دنبال استرس هیجانی دچار آسم می‌شوند؟ اما شاید باور نکنید که استرس‌های شدید مثل داغ‌دیدگی باعث حمله آسم نشده و حتی ممکن است علائم آسم را برطرف کند!

برگرفته‌شده از کتاب هاریسون چاپ 2012، فصل 254