آیا میدانید که کاهش پروژسترون قبل از قاعدگی می‌تواند عامل بروز حمله آسم باشد؟

برگرفته‌شده از کتاب هاریسون چاپ 2012، فصل 254