برای آشنایی با علایم قلبی و درمان اولیه برای عموم جامعه اینجا کلیک کنید.