برای آشنایی با علل بروز تهوع و یا استفراغ و درمان آن، فایل صوتی را از  اینجا دانلود کنید.