آسم یکی از بیماریهای رایج در قرن 21 است. درمانهای متفاوتی برای آن پیدا شده اما گاهی آشنایی افراد غیرآسمی با این بیماری میتواند در حین بروز حادثه شانس عوارض و گاهی مرگ و میر بیماران مبتلا را کاهش دهد. برای دریافت فایل صوتی برخورد با بیمار آسمی اینجا کلیک کنید.