درد شکم علامتی غیراختصاصی از مشکلی در قفسه سینه و یا شکم است. بسیاری از اوقات دردهای قلبی، عفونتهای ریوی با علایم قلبی همراه هستند. یک عفونت گوارشی که گاهی نیازی به درمان ندارد تا سکته قلبی هر دو ممکن است با علامت اولیه درد شکم شروع شوند. برای آشنایی با درد شکم اینجا کلیک کنید.