گلودرد یکی از شکایت شایع در سنین کودکی، نوجوانی و تا سنین میانسالی است. عفونتهای گلو علت اصلی این علامت است. برای آشنایی با این علامت شایع اینجا کلیک کنید.