هوای گرم در راه است و فصل آبتنی مقارن میشود با افزایش حوادث آبی و از جمله غرق شدگی. اصول اولیه برخورد با غریق در فایلی صوتی آمده است. برای دانلود اینجا کلیک کنید.