یکی از بیماریهای خطرناکی که به راحتی می‌توان با درمان به موقع عوارض جدی آن را کنترل کرد گلودرد استرپتوکوکی است. این بیماری یکی از معضلات بهداشت در کشورهای درحال توسعه است. عوارض قلبی این عفونت می‌تواند سالیان بعد خود را نشان بدهد در حالی که درمان به پنی سیلین یکی از درمان‌های راحت و کم خطری است که از بروز عوارض این عفونت در فرد جلوگیری می‌کند. برای شناسایی این عفونت معیارهایی تعیین شده تا با دین این معیارها شک به عفونت استرپتوکوکی شده و تست‌های سریع و یا کشت از بیمار درخواست شده و با مثبت شدن درمان انجام شود. در کشورمان متاسفانه دسترسی به این تست‌ها رایج نبوده و با توجه به هزینه موجود می‌توان به جای استفاده از تست‌های تکمیلی با رسیدن به آستانه مورد نیاز برای انجام تست، درمان را شروع کرد.

معیارهای سنتور(Centor)

این معیارها بر اساس شرح حال و معاینه به دست آمده و با دادن امتیاز براحتی در مطب قابل سنجش است:

-          سن بیمار:

سنین 3 تا 14 سال (+1)

سنین 15 تا 44 سال (0)

سنین 45 سال به بالا (-1)

-          فقدان سرفه (+1)

-          تورم یا اگزودا روی لوزه‌ها (+1)

-          تندرنس غدد لنفاوی قدام گردن (+1)

-          تب (+1)

داشتن تنها دو معیار کافیست تا نیاز به نمونه برداری برای کشت و یا تست‌های سریع درخواست شود.