بیماری فاویسم که عموما با بروز یرقان در کودکان و گاه برای اولین بار در سنین بالا بروز می‌کند بیماری وابسته به کروموزوم X است که بروز آن را در جنس پسر 3 برابر دخترها می‌کند. فاویسم تنها عامل بروز نیست بلکه عفونت‌ها و مواد شیمیایی و دارویی هم از علل بروز آن هستند. بیماران تجربه آنمی همولیتیکی را 2 تا 5 روز پس از تماس دارند.

از داروها عده‌ای خطر بالایی داشته و عده‌ای با شانس کمتری مسبب بروز علایم در مبتلایان هستند.

داروهای پر خطر

داروهای کم خطر

کلرامفنیکل

دوپامین

سیپروفلوکساسین

فنی توئین

نالیدیکسیک اسید

استامینوفن

نیتروفورانتوئین

اسکوربیک اسید

سولفونامیدها

کلشی سین

فورازولیدون

 

فناستین

 

آسپیرین

 

گلی بنگلامید

 

از جمله مواد شیمایی مولد می‌توان به آرسین و نفتالین اشاره کرد.