گاهی دیده شده که همکاران برای بیماران تروما به سر دستور انجام سی تی اسکن همراه با نمای استخوانی می‌کنند. اما آیا برای هر بیماری با ضربه به سر باید نمای استخوانی داد؟ نه! واقعیت اینست که نباید بر هر تروما و یا تورمی در بافت نرم درخواست سی اسکن با نمای استخوانی داد. نمای استخوانی جهت بررسی شکستگی استخوان چه در استخوان‌های جمجه در بخش خارجی و یا پایه جمجه است. به عبارتی با وجود هر یک از موارد زیر اندیکاسیون درخواست نمای استخوانی لازم است:

1)   لمس شکستگی در توشه زخم سر

2)   وجود نشانه‌های آسیب پایه جمجمه: رینوراژی(خونریزی از بینی)، اتوراژی (خونریزی از گوش)، اکیموز روی ماستوئید، علامت راکون یا کبودی یکطرفه پیرامون چشم