کاهش فشارخون در بیماران CVA ایسکمیک می‌تواند منجر به کاهش خون‌رسانی به منطقه ایسکمیک شده و باعث تشدید ایسکمی و افزایش منطقه آسیب شود. اما فشارخون بالا هم می‌تواند عوارضی را برای بیمار داشته باشد چرا که فشارخون بالا خود مسبب خونریزی مغزی است. برای اینکه بین این دو تعادلی برقرار شود باید معیاری برای کنترل فشارخون ایجاد کرد. در مرجع هاریسون فشارخون زمانی باید کاهش داده شود که از 185/110 بالاتر باشد.

اگر بیمار همزمان با سکته ایسکمی مغزی دچار درد قفسه سینه باشد آیا فشارخون را باید کاهش داد یا نه؟

آسیب ناشی از فشارخون بالا می‌تواند بر قلب بسیار شدید بوده و مولد انفارکتوس و یا ایسکمی جدی باشد. بنابراین نظر بر این است که در این مورد هم باید فشارخون را کاهش داد تا از آسیب قلبی جلوگیری کنیم. در این مورد عدد خاصی برای کاهش عنوان نشده است و احتمالاً تا زمانی که ایسکمی قلبی مرتبط با افزایش فشار است می‌توان فشارخون را پایین آورد.

اگر بیمار کاندید استفاده از ترومبولیتیک باشد مسلماً فشارخون بالا مشکل‌زا بوده و باید فشار را قبل از تجویز کاهش داد.