مسمومیت با آب آشامیدنی

مدتی بود که صحبت از آلوده بودن آب تهران در محافل علمی و سیاسی کشور بر زبانها افتاده بود تا اینکه وزیر محترم بهداشت به وجود آلودگی در آب مناطقی از تهران اذعان کرد. هشدار وزیر بهداشت درحالی عنوان می شود که آب شهر تهران همیشه بعنوان یکی از  بهترین آبها در سطح کشور مطرح بوده است. اما آلودگی آب تهران از چه منشائی است و آیا این مسئله مشکلی جدید است؟

ادامه متن منتشره در روزنامه جام جم

ادامه متن بصورت تخصصی

 

مسمومیت های غذایی

سفر به شهرهای دور و نزدیک و به اجبار یا اختیار، خوردن غذا در رستورانهای بین راهی، بردن غذا با خود با وجود نبود امکانات لازم برای نگهداری، همه و همه دست به دست هم می دهند تا در این ایام شاهد موارد افزاینده مسمومیت غذایی باشیم. افراد مسموم اغلب علائمی همچون اسهال و استفراغ را تجربه می کنند اما علائم همیشه  اینگونه نیست. مسمومیت غذایی بدلیل مصرف همزمان چندین نفر از یه ماده غذایی بصورت همه گیر بروز می کند که این نیز یکی از نشانه های تشخیصی است.

ادامه مطلب...