یکی از مشکلات درمان بیماران آسمی زمانی شروع می‌شود که بیمار سیگاری هم باشد. افراد سیگاری آسمی نسبت به غیر سیگاری‌های آسمی در معرض خطر مرگ بیشتری قرار دارند. همین ترس گاهی باعث ترک سیگار در آن‌ها می‌شود. پدیده جالبی که در سیگاری مبتلا به آسم دیده میشود بروز حمله آسم به دنبال قطع مصرف سیگار است! علت آن را در اثر NO موجود در دود سیگار میدانند که خود به عنوان گشادکننده برونشی عمل میکند. افراد سیگاری که تمایل به ترک دارند باید از این اثر مطلع باشند و نباید تصور کنند سیگار برای آن‌ها بهتر است چرا که در سیر درمانی آن‌ها و مرگ و میر آن‌ها سیگار نقش مهمی دارد.

سیگاری‌های آسمی نیاز بیشتری به آمینوفیلین و یا تئوفیلین برای درمان چه در شکل حاد و حمله‌ای آسم و چه در شکل مزمن بیماری دارند.

از طرفی سیگاری‌ها به استروئیدها مقاوم هستند و این باعث شده که نیاز به دوز بالاتری از این دسته دارویی هم داشته باشند. البته ترک سیگار باعث کاهش مقاومت به استروئیدها در این بیماران می‌شود.