خاطرات پزشکی گاهی می‌تواند شیرین، تلخ و یا عبرت آموز باشد. در این خاطره به دهه هفتاد و دوران اینترنی و خاطرات آن دوره برمی‌گردم. خاطره‌ای از استاد ریه جناب آقای دکتر روشن ضمیر که در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان استاد مسلم ریه بودند.

برای شنیدن این خاطره اینجا کلیک کنید.