آقای 55 ساله‌ای را با مصرف دوز بالای انسولین رگولار و NPH به اورژانس می‌آورند. بیمار هوشیار است. عنوان می‌کند که روز گذشته به پزشک مراجعه می‌کند که دوز انسولین بیمار تغییر داده میشود. بیمار به اشتباه دوز روز و شب را که متفاوت است یکسان تجویز می‌کند. به دنبال تعریق پس از خواندن نماز صبح قند خون چک کرده و به دلیل قند 60 مایعات شیرین مصرف می‌کند و به اورژانس مراجعه می‌کند.

برای این بیمار اقدام درمانی چیست؟

الف) چک قند خون و در صورت نرمال بودن، ترخیص

ب) بستری برای 6 ساعت و در صورت عدم افت قند خون، ترخیص

ج) بستری در بخش برای حداقل 12 ساعت و چک مرتب قند خون

د) بستری در بخش و تصحیح دوز انسولین و مراقبت برای حداقل 24 ساعت

برای پاسخ به این سوال اینجا کلیک کنید.