خانم 30 ساله‌ای را با احتمال افت قند خون از محل کار به اورژانس انتقال می‌دهند. بیمار هوشیار است. عنوان می‌کند که انسولین رگولار و NPH امروز صبح را تجویز کرده اما به دلیل تعجیل در رفتن به سرکار صبحانه نخورده است. در محل کار احساس لرزش در دست‌ها پیدا می‌کند که با خوردن کمی آب قند بهبود می‌یابد.

برای این بیمار اقدام درمانی چیست؟

الف) چک قند خون و در صورت نرمال بودن، ترخیص

ب) بستری برای 6 ساعت و در صورت عدم افت قند خون، ترخیص

ج) بستری در بخش برای حداقل 12 ساعت و چک مرتب قند خون

د) بستری در بخش و تصحیح دوز انسولین و مراقبت برای حداقل 24 ساعت

یکی از مشکلات بیمار دیابتی عدم آگاهی از خطر افت قند خون است. بیماران دیابتی از قند بالا بیشتر هراس دارند تا افت قند خون. درحالی‌که اثرات افت قند خون به مراتب شدیدتر و ماندگارتر است.

اگر بیماری فراموش کند که وعده غذایی بخورد و دچار افت قند خون شود کافی است که برای 4 تا 6 ساعت در اورژانس تحت نظر باشد. اگر افت قند خون مشاهده نشد می‌توان با خیالی آسوده بیمار را مرخص کرد.

برای مشاهده بحث در این مورد اینجا کلیک کنید.