بیماری 25 ساله را به دلیل تزریق انسولین رگولار وریدی با دوز احتمالاً بالا به اورژانس آورده‌اند. بیمار افت قند داشته که به درمان خوراکی پاسخ داده است. در اورژانس بستری شده است درحالی‌که هوشیار است و تحمل خوراکی مایعات شیرین را دارد.

پروتکل درمانی و بستری یا ترخیص بیمار چیست؟

الف) چک قند خون و در صورت نرمال بودن، ترخیص

ب) بستری برای 6 ساعت و در صورت عدم افت قند خون، ترخیص

ج) بستری در بخش برای حداقل 12 ساعت و چک مرتب قند خون

د) بستری در بخش و مراقبت برای حداقل 24 ساعت

برای مشاهده بحث در این بیمار اینجا کلیک کنید.