بیماری COPD از بیماریهای شایع قرن بیستم و بیست و یکم است. مصرف بی رویه سیگار در کنار آلودگی هوا عوامل مهمی برای بروز بیماریهای ریوی و از جمله آسم و COPD است. مطالب مهمی که در این وبلاگ درباره COPD آمده را در این صفحه جمع آوری کردم.
برای مشاهده لیست مطالب اینجا کلیک کنید.