استان‌های جنوبی کشورمان همزمان با گرم شدن هوا شاهد هجوم بیماران خاصی هستند که افراد بومی به خوبی با این بیماران آشنایی دارند. سالی نمی‌شود که به دنبال هجوم هوای گرم اورژانس‌های کشور حالت فوق العاده اعلام نکنند. گرمی هوا تنها ایران را درگیر نکرده بلکه هر ساله کشورهایی در اروپا که کمتر چنین شرایطی را داشتند نیز در خود فرو برده و آمار تلفات گاهی در این کشور غیرقابل باور است.

گرمازدگی طیفی از بیماری‌هاست که می‌تواند چنان جزیی باشد که حتی پزشک نتواند تشخیص درست و قطعی بدهد و یا آنقدر شدید باشد که زندگی فرد را در خطر قرار دهد. طیف بیماری‌های ناشی از گرما از اثرات موضعی تا درگیری در تمام بدن متغیر است. امروز می‌خواهیم به انواع رایج گرمازدگی خفیف که عموماً نیازی به درمان خاصی نداشته و حتی قابل درمان در منزل است، بپردازیم.

ورم

 

در ظرف چند ساعت ابتدایی برخورد با محیط گرما ورم در پا و یا دست‌ها تا ناحیه مچ  بروز می‌کند. علت آن گشاد شدن عروق پوستی و تجمع آب در این بخش‌هاست.

درمان خاصی ندارد و کافی ست که اندام درگیر را بالا نگه داشت. جوراب‌های واریسی جهت تسهیل خروج آب اضافی مفید است.

ادرارآورها در درمان نه تنها مفید نیستند بلکه با دفع آب و نمک از بدن اثرات مضری داشته و سیر بیماری را تشدید کند. بیماران قلبی یا کلیوی که روی درمان با ادرارآورها هستند باید احتیاط فراوان کنند که ورم در چنین شرایطی را به کمی دارو نسبت نداده و خودسرانه دوز ادرارآور را افزایش ندهند.