گرمازدگی طیفی از بیماری‌هاست که می‌تواند چنان جزیی باشد که حتی پزشک نتواند تشخیص درست و قطعی بدهد و یا آنقدر شدید باشد که زندگی فرد را در خطر قرار دهد. طیف بیماری‌های ناشی از گرما از اثرات موضعی تا درگیری در تمام بدن متغیر است. امروز می‌خواهیم به انواع رایج گرمازدگی خفیف که عموماً نیازی به درمان خاصی نداشته و حتی قابل درمان در منزل است، بپردازیم.

ضایعات پوستی خارش دار

 

ضایعاتی قرمز و کوچک هستند که بر روی بخشی از پوست که دارای پوشش(لباس) است بروز می‌کند. علت، بسته شدن سوراخ خروجی غدد عرق و بروز التهاب حاد در این غدد است.

درمان با دوری از حرارت شروع می‌شود. بهتر است که از لباس‌های روشن و تمیز و مناسب استفاده شود. برای کاهش خارش از داروهای ضد حساسیت استفاده می‌شود. برخلاف استفاده مرسوم از پودر بچه، هیچ اثر ثابت شده‌ای از آن در بهبود این ضایعات دیده نشده است.