گرمازدگی طیفی از بیماری‌هاست که می‌تواند چنان جزیی باشد که حتی پزشک نتواند تشخیص درست و قطعی بدهد و یا آنقدر شدید باشد که زندگی فرد را در خطر قرار دهد. طیف بیماری‌های ناشی از گرما از اثرات موضعی تا درگیری در تمام بدن متغیر است.

انواع رایج و غیرشدید تا انواع خطرناک و شدید در ادامه آمده است:

ورم اندام‌ها به دنبال تماس با گرما 

ضایعات خارش دار 

گرفتگی عضلات در هوای گرم 

تتانی عضلانی 

سنکوپ در تماس با گرما 

فرسودگی ناشی از گرما