عنوان می‌شود که در ۵۰٪ افرادی که از ارتفاع ۱۱ تا ۱۸ متر سقوط می‌کنند شانس مرگ‌ومیر وجود دارد. اما افرادی که از ارتفاع سقوط می‌کنند بسته به اینکه عمود بر زمین فرود بیایند(ضربه به پا و یا سر در حین سقوط) و یا افرادی که در وضعیت افقی به زمین می‌خورند نوع عوارض و آسیب متفاوت است.

در سقوط عمودی:

-       شکستگی اندام‌های تحتانی و پاشنه

-       شکستگی لگن

-       آسیب بسته سر

-       آسیب ستون فقرات گردنی

-       جراحت‌های کلیوی و یا عروق آن

دیده می‌شود درحالی‌که در سقوط افقی:

-       شکستگی جمجمه و صورت

-       شکستگی دست(Hand) و مچ

-       آسیب احشاء شکم و قفسه سینه

-       آسیب آئورت

دیده می‌شود. مشاهده می‌کنید که شرح‌حال می‌تواند ظن بالینی و پیگیری پزشک را در جهت شناسایی نوع آسیب تغییر دهد.

برای آشنایی با مطالب از این دست روز هر مورد کلیک کنید:

 

تروما بدنبال برخورد فرمان خودرو

واژگونی خودرو(Rollover) 

تصادفات از بغل(lateral collision) 

تصادف از عقب(Rear-on collision)

تصادف شاخ به شاخ(Head-on collision)