داروهایی که به شکل مایع بوده و برای مصرف به استفاده از پیمانه نیاز دارند نباید با قاشق مصرف گردند. پزشکان نیز بجای استفاده از واژگانی همچون قاشق چای‌خوری یا مرباخوری بهتر است از میزان دارو با واحد سی‌سی استفاده کنند. قاشق چای‌خوری بسته به نوع می‌تواند از 2-5 سی‌سی حجم داشته باشد! برای استفاده صحیح در داروهایی که پیمانه ندارند بهتر است از داروساز پیمانه مندرج درخواست کنید.