قرص‌ها و کپسول‌ها گاهی دردهان، گلو و یا مری می‌چسبند. برای ممانعت از این حالت آن‌ها را با آب بخورید. گذاشتن قرص در انتهای زبان به‌راحتی بلع کمک می‌کند. میزان کافی آب برای حرکت این ترکیبات داروئی در مسیر مری و انتقال دارو به  معده ضروری است.

برای بلع دارو نباید اقدام به له کردن قرص یا کپسول کرد. گاهی پوشش کپسولی و یا پوشش قرص جهت انتقال سالم قرص به درون روده‌هاست تا دارو از اثر اسید معده حفظ شود، باخرد کردن دارو این اثر حفاظتی از بین می‌رود.

بسیاری از داروها به دلیل تحریک معده و اثر بر روی مری می‌توانند باعث تحریک مری گردند. این داروها را باید با میزان مناسبی از آب نوشید و تا 1-2 ساعت نباید در حالت خوابیده قرار گرفت. ازجمله این داروها می‌توان به داکسی‌سیکلین اشاره کرد.

اگر بیمار توانایی بلع مناسبی ندارد بهتر است این اشکال دارویی با نظر داروساز حل شده و از طریق لوله معده به بیمار داده شود. بعضی از بیماران در بلع اندکی مشکل دارند اگر بلع مایعات برای بیمار دشوار است می‌توان قرص و یا کپسول را به همراه مربا به بیمار داد تا آسپیره نکند.