قرص‌های مکیدنی گلو حاوی موادی هستند که دردهان آزاد می‌شوند تا بر روی علائم ناشی از آسیب در گلو و دهان بکاهند. این داروها بر روی زخم گلو، سرفه و گاهی گرفتگی صدا می‌توانند مؤثر باشند. این داروها را باید دردهان گذاشت و اجازه داد که دردهان جذب‌شده و از بین بروند.

این داروها را نباید بلعید. اگر از دارو چیزی باقیماند، باید دور انداخت. ضمناً برای مدتی بعد از مصرف دارو چیزی ننوشید.