برای چکاندن قطره چشمی بنشینید و یا دراز بکشید و سر را به عقب داده و پلک پائینی خود را به پائین کشیده تا فضائی بازگردد، سپس قطرات لازم را به درون این فضا چکانیده و چشم خود را ببندید. سعی کنید که پلک نزنید. برای 1-2 دقیقه گوشه چشم ، نزدیک‌بینی را بفشارید تا قطره در محوطه چشم باقی بماند.

اگر در حین استفاده از این ترکیبات متوجه تغییر رنگ و یا ایجاد ذراتی شدید که در ابتدای استفاده وجود نداشته، دارو را مصرف نکنید.