به تازگی اسناد و اطلاعاتی از برخی شرکتهای بسته بندی آبهای معدنی به دست آمده که حاکی از اقدام آنها برای شایعه پراکنی و ایجاد اظطراب و ترس در بین شهروندان تهرانی در مورد آلودگی آب تهران است.

استاندار تهران از اقدام برخی شرکتهای آب معدنی برای ایجاد شایعه در جامعه در مورد آلوده بودن آب تهران خبر داد و افزود: به زودی این مافیای آب معدنی پایتخت معرفی می شود.

به گزارش مهر مرتضی تمدن با بیان اینکه با وجود تمام اظهار نظرها بازهم اعلام می کنم آب تهران سالم است گفت: به تازگی اسناد و اطلاعاتی از برخی شرکتهای بسته بندی آبهای معدنی به دست آمده که حاکی از اقدام آنها برای شایعه پراکنی و ایجاد اظطراب و ترس در بین شهروندان تهرانی در مورد آلودگی آب تهران است.

وی افزود: این شرکتها با شایعه پراکنی به دنبال عرضه و فروش بیشتر آبهای معدنی بسته بندی میان مردم بوده اند که بزودی اسامی آنها اعلام می شود.

برگرفته از خبر سایت تابناک(4مرداد)